Chat GPT:n analyysi Juha Mäenpään mielipidekirjoituksesta

Yle kertoi Provinssi-festivaalien poistaneen Perussuomalaisten kansanedustaja Juha Mäenpään tapahtuma-alueeltaan lauantaina 1.7.2023. Syyksi poistoon kerrottiin se, ettei Provinssiin vip-kutsun saanut Mäenpää ollut sitoutunut noudattamaan festivaalin arvoja. Tämän tulkinnan Provinssin johtoryhmä oli tehnyt Juha Mäenpään mielipidekirjoituksesta, joka julkaistiin 30.6.2023 Ilkka Pohjalaisessa. Kirjoituksen otsikkona on “Lasten mielen myrkyttäminen on lopetettava” ja se ottaa kantaa Opetushallituksen verkkosivujen sisältöön, jossa esimerkiksi opastetaan kertomaan lapsille sukupuolisesta moninaisuudesta “kertomalla esimerkiksi, että joillain pojilla on pimppi”.

Juha Mäenpää kutsuu tällaista ajattelua mielipidekirjoituksessaan “sairaaksi” ja sanoo, ettei annettu informaatio pidä paikkaansa. Hän sanoo myös, ettei “Pojilla ei ole ”pimppiä”. Sukupuoli ei ole tunnekysymys vaan ihmisen ominaisuus.”. Mäenpään julkinen syytös on todella vakava ja mietin, voiko hän syyttäessään itse jakaa väärää tietoa. Alempaa löytyvän Chat GPT:n analyysin perusteella Mäenpään kirjoitus sisältää useita argumentointivirheitä.

Käsitteet

On kiinnostavaa, että Mäenpään kritisoima teksti on nimenomaan Opetushallituksen sivustolla, jossa käsitellään aiheeseen liittyviä käsitteitä. Tämä aihe on tunteita herättävä ja juuri siksi siitä keskustellessa olisi tärkeää hallita siihen liittyvät käsitteet. On hyödytöntä puhua asioista, jos käytetyt sanat tarkoittavat eri osapuolilla ei ole samaa käsitystä käytettyjen sanojen merkityksestä. Mäenpää puhuu esimerkiksi “sukupuolesta” ja Opetushallitus “sukupuolen moninaisuudesta”.

Chat GPT:n analyysi

Olen huomannut, että Chat GTP:lle voi syöttää kokonaisia artikkeleita ja pyytää sitä etsimään niistä argumentointivirheitä. Se on aiemmin tehnyt niin hyvää työtä, että päätin pyytää Chat GPT:tä etsimään Juha Mäenpään mielipidekirjoituksesta argumentointivirheitä. Alla saamani vastaus:

ERKKA
Luettele argumentointivirheet, joita tässä suomalaisen poliitikon mielipidekirjoituksessa on:
(Tämän jälkeen kopioin kysymyksen jatkeeksi Mäenpään mielipidekirjoituksen kokonaisuudessaan.)

CHAT GPT
“Tässä mielipidekirjoituksessa esiintyy useita argumentointivirheitä. Seuraavassa on luetteloituna joitain näistä virheistä:

  1. Yleistys: Kirjoittaja tekee yleistyksen Opetushallituksen toiminnasta perustuen yhteen otteeseen heidän verkkosivuillaan. Yhden lauseen tai kappaleen perusteella ei voi päätellä koko viraston kantaa tai toimintaa laajemmin.
  2. Väärinymmärrys: Kirjoittaja tuntuu väärinymmärtävän Opetushallituksen sanoman sukupuolen moninaisuudesta. Kirjoittaja väittää, että Opetushallitus valehtelee lapsille, vaikka heidän tarkoituksenaan on tarjota ikätasoinen tieto sukupuolen moninaisuudesta ja purkaa sukupuolinormeja.
  3. Tunteisiin vetoaminen: Kirjoittaja käyttää vahvoja tunnepitoisia ilmauksia, kuten “sairasta” ja “harhaanjohtavaa informaatiota”, mutta ei tarjoa perusteluja näille väitteille. Tällainen tunteisiin vetoaminen ei vahvista argumentaatiota tai tarjoa perusteltuja vastaväitteitä.
  4. Ad hominem -hyökkäykset: Kirjoittaja kohdistaa henkilökohtaisia hyökkäyksiä Opetushallituksen toimintaa kohtaan, esimerkiksi kyseenalaistaen päiväkodin tätien ja varhaiskasvatusopettajien halukkuuden opettaa tällaisia asioita lapsille. Tällaiset hyökkäykset eivät osoita mitään asiaan liittyviä argumentteja.
  5. Vertailun virhepäätelmä: Kirjoittaja esittää vertailun Ukrainan sodan takia aikuisille suunnatun disinformaation ja Opetushallituksen verkkosivuilla jaettavan tiedon välillä. Näiden kahden asian välillä ei ole suoraa yhteyttä tai vertailukohtaa, joten vertailun tekeminen ei ole pätevää.
  6. Olettamus motiiveista: Kirjoittaja olettaa, että Opetushallituksen tarkoitusperät ovat harhaanjohtaa lapsia, vaikka tästä ei ole mitään todisteita. Olettamusten perusteella argumentointi ei ole vakuuttavaa.

On tärkeää kiinnittää huomiota näihin argumentointivirheisiin ja keskustella asioista perustelluilla perusteilla ja faktatiedolla.”

You may also like...