Puhepiiri lisää psykologista turvallisuutta työyhteisöissä

Puhepiiri oli hyvä kokemus! Tosi nopsasti hyvien pelisääntöjen turvin syntyi turvallinen tila, kohtaaminen ja luottamuksen kokemus ventovieraiden ihmisten kanssa.

Katri Kuvaja, Pedagoginen suunnittelija, Kainuun ammattiopisto

KOERYHMÄT Etsin muutamia koeryhmiä Tampereelta ja etänä muualtakin Suomesta puhepiiri-palveluni kehittämiseksi. Ota yhteyttä, niin kerron lisää.

Vaivaako kokouksianne kiusallinen hiljaisuus? Onko vaikea saada keskustelua aikaiseksi? Puhuuko joku liikaa ja toiset ei ollenkaan? Saadaanko koko ryhmän osaaminen hyödynnettyä? Kokevatko työntekijät yhteyttä toisiinsa ja onko henkinen turvallisuus läsnä?

Jos et ole tyytyväinen työyhteisösi tai tiimisi keskustelukulttuuriin, anna puhepiirin auttaa. Vaikka ongelma onkin monimutkainen, sen ratkaisu ei ole mitenkään mahdotonta. Kaupan kassalla jonotus ei vaadi edistyneitä sosiaalisia taitoja, vaikka se onkin sosiaalinen tilanne. Sama pätee ryhmäkeskusteluun. Tarvitaan vain yksinkertaiset, selkeät ja toimivat toimintamallit.

Mikä puhepiiri on?

Puhepiiri on yhteisöpedagogin fasilitoima ja 1 – 2 tuntia kestävä ryhmäkeskustelu, jonka uniikki toteutus poistaa normaaleja keskustelun ongelmia. Siinä esimerkiksi yksi puhuu kerrallaan ja puheenvuoro on kiertävä. Puhepiiri opettaa osallistujia tehokkaasti sekä puhumaan että kuuntelemaan. Sitä riittävästi harjoittaneet voivat viedä taitoa työyhteisössään eteenpäin. Kun työyhteisö alkaa hyödyntämään puhepiiriä, alussa on hyvä käyttää apuna asiantuntijaa, kuten minua. Olen fasilitoinut puhepiirejä vuodesta 2011 ja kokenut sen toimivuuden aina uudestaan. Puhepiiri toimii hyvin myös yhteisöohjautuvuutta toteuttaville tai tavoitteleville työyhteisöille.

Ajatus kulkee eri tavalla. Meditatiivista. Tehokasta. Hienoa, että jo tunnissa saatiin näin vahva yhteyden kokemus.

Ensikertalaisten kommentteja puhepiiristä

Mikä on puhepiirin tavoite?

Puhepiirin tavoite on tukea keskustelijoiden turvallisuuden tunteen ja rentoutta kokemista sekä siten auttaa osallistujia jakamaan itselleen tärkeitä asioita, joita normaalissa keskustelussa ei ole saatu sanottua. Esteenä on voinut olla keskustelun hektisyys tai puheenvuoron ottamisen vaikeus. Ryhmätilanteissa puheenvuoron saaminen vaatii erilaisia tarjoja, mikä sulkee osan keskustelusta ulos. Näiden ongelmien ratkaiseminen on omiaan tukemaan psykologista turvallisuutta ja vaikutukset voivat siirtyä puhepiiristä yrityksen organisaatiokulttuuriin. Puhepiiri auttaa myös paljon puhuvia, koska heidän on huomattavasti helpompi rentoutua kuuntelemaan.

Yksinkertaisuuden ja selkeyden vuoksi puhepiiriä voivat hyödyntää myös ne, joilla on heikommat sosiaaliset taidot. Kaupankassalla jonotus on hyvä esimerkki sosiaalisesta tilanteesta, jonka lähes kaikki osaavat, koska sen säännöt ovat yksinkertaiset ja selkeät. Olen hyödyntänyt puhepiiriä myös psyykkisen kuormituksen ryhmämuotoisessa purkamisessa, johon se on osallistujien kommenttien perusteella soveltunut hyvin. Puhepiiri saa osallistujat kokemaan yhteyttä toisiinsa, mikä edistää ihmisten välistä yhteistyötä.

Millaisille ryhmille puhepiiri sopii?

Minun toteuttamani puhepiiri sopii 3 – 100 hengen ryhmille etänä ja kasvokkain. Osallistujat voivat olla vanhoja tuttuja tai toisilleen tuntemattomia.

Mitä puhepiirin järjestämiseksi tarvitaan?

Minimivaatimuksena ovat aika ja riittävän yksityinen tila. Sen ajaksi laitamme puhelimet äänettömille, jolloin voimme keskittyä kuuntelemaan ja jakamaan. Jo kuuden minuutin puheaika osallistujaa kohden on tarjonnut ahaa-elämyksiä. Lisäksi puhepiiriin tarvitaan normaalit etäkokous-välineet (kamera ei oleellinen). Etäpiirissä internet-selain riittää eikä erillistä ohjelmistoa tarvitse asentaa. Kasvokkain tapahtuvassa piirissä tarvitaan yksityisyyttä tarjoava tila, jossa kokoontua. Istuminen voi tapahtua joko lattialla tai tuoleilla.

Fasilitoin puhepiirejä niin etänä kuin kasvokkainkin

Puhepiiri sopii mainosti toteutettavaksi niin etänä kuin kasvokkainkin. Järjestän kasvokkain tapahtuvia puhepiirejä ensisijaisesti Tampereella ja muualla Pirkanmaalla, mutta ne onnistuvat myös Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa.

Hinta

HintaKestoKuvaus
Ilmainen25 minPuhepiirin periaatteen esittely ja soveltuvuuden kartoitus
175€ 90 min3 – 8 osallistujaa
215€120 min3 – 8 osallistujaa
225€90 min9 – 15 osallistujaa
265€120 min9 – 15 osallistujaa

Hintoihin lisätään arvonlisävero ja mahdolliset matkakulut. Kun tilaat samalle ryhmälle useamman puhepiirin kerralla, saat hinnoista 20 % alennuksen. Kannattaa kysyä myös tarjousta. Palveluni ovat muovautuvia ja mukautuvia.

Ota yhteyttä

Mitä on yhteisöohjautuvuus?

Yhteisöohjautuvuus on yksi vastaus työntekijöiden laajaan sitoutumattomuuteen ja liian nopeasti muuttuvaan maailmaan eli toimintaympäristöön. Siinä turhat hierarkiat ja muut työn hidasteet on poistettu, jolloin organisaatio pystyy ketterämmin mukautumaan ympäristön muutokseen. Vanhat organisaatiomallit voivat toimia hitaasti muuttuvassa ympäristössä, mutta ne jäävät jalkoihin nykymaailmassa. Yhteisöohjautuvassa organisaatiossa työntekijöillä on mahdollisuus olla omia itsejään ja ilmaista myös haastavia tunteita. Yhteisöohjautuvissa organisaatioissa työntekijät saavat tehdä itselleen merkityksellisiä asioita ja pomoillekin löytyy mielekkäämpää tekemistä, kuin alaistensa valvominen.

Jos aihe kiinnostaa enemmän, suosittelen lukemaan esimerkiksi Wikipedian yhteisöohjautuvuus-artikkelin tai vaikka Haaga-Helian Matkaopas yhteisöohjautuvuuteen -julkaisun.